Προφίλ

 

Το Λογιστικό Γραφείο "Γ. ΚΟΡΡΕΣ-Α ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο.Ε." αποτελεί μια πρωτοπόρο εταιρεία λογιστικών-φοροτεχνικών- συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα και σε ιδιώτες. 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί για το Γραφείο μας το σημαντικότερο κεφάλαιο. Εξειδικευμένοι, λογιστές Α' τάξης, οικονομολόγοι, managers, οικονομικοί σύμβουλοι, εκτιμητές συνιστούν τη σημαντικότερη αξία για την εταιρία και την καλύτερη εγγύηση για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Οι υπηρεσίες του Γραφείου μας καλύπτουν όλο το φάσμα των λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς, του Φοροτεχνικού Consulting, της Λογιστικής Διαχείρισης,των Επιχειρηματικών Πλάνων, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα και τον Ιδιωτικό Τομέα  

Η Φιλοσοφία της  εταιρείας μας  επικεντρώνεται στο τρίπτυχο Ποιότητα- Αποδοτικότητα- Επαγγελματισμός. Το Γραφείο μας προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και απόδοσης. Με τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας και εμπειρία ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές εξασφάλισης της ποιότητας και της οικονομίας των έργων, αξιοποιώντας στο μέγιστο την άριστη γνώση της εγχώριας και της ξένης αγοράς. Αποστολή μας είναι  η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Στην εταιρεία μας με την πελατοκεντρική μας φιλοσοφία κτίζουμε ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, εταιρίες και οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και ιδιώτες. Με απόλυτη συνείδηση του οικονομικού περιβάλλοντος και αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της παρούσας οικονομικής κατάστασης  προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης και του ιδιώτη επενδυτή, με στόχο τη λειτουργική απόδοση και τα ποιοτικότερα μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.Στην εταιρεία "Γ. ΚΟΡΡΕΣ-Α ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο.Ε."  λειτουργούμε με απόλυτη περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση και γιαυτό αναπτύξαμε το τμήμα του Green Consulting, με γνώμονα το περιβάλλον, την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη.